TO ENTER:


Inskrywings:
10km Trailrun20km MTB53km MTB

Tydelike Lesensie: R30-00

Hiermee verklaar ek dat ek ‘n amateur is en dat ek op eie risiko deelneem. Ek vrywaar die organiseerders en borge van enige eise wat deur my deelname mag voorkom.