Kakamas Duathlon

TO ENTER:
Individu R50Span R100

Hiermee verklaar ek dat ek ‘n amateur is en dat ek op eie risiko deelneem. Ek vrywaar die organiseerders en borge van enige eise wat deur my deelname mag voorkom.