Kakamas Kanaal Draf en Fietsry

Reëls is as volg:

  1. Fondsinsameling vir Laerskool Sentraal Kakamas. Heerlike verversings beskikbaar.
  2. Wegspring Tye: Draf 07H00 & Fietsry  08H00
  3. Fietsry: 20km & 40km – Inskrywings – R100
  4. Draf: 21,1km, 10km & 5km – Inskrywings – R80 (Tydelike Lisensie (10km & 20km) R30)
  5. Inskrywings vooraf op webblad of laat inskrywings @ R200
  6. Inskrywings op webblad sluit Woensdag 27 September om 17h00, geen uitsonderings.

Die datum is as volg:

30 September 2017 by Die Mas Wynkelder

PLEASE COMPLETE THE REGISTRATION FORM BELOW TO ENTER:


Draf: 21,1km10km5km

Inskrywingsgelde: R80-00
Tydelike Lesensie R30-00

Fietsry: 20km40km

Inskrywingsgelde: R100-00

Hiermee verklaar ek dat ek ‘n amateur is en dat ek op eie risiko deelneem. Ek vrywaar die organiseerders en borge van enige eise wat deur my deelname mag voorkom.